• Image 01

Suomeksi / På svenska

Oppilaiden osallisuus

 

Luokan ja oppilaskunnan yhteisöllisyyden vahvistaminen on tärkeä osa koulun kasvatuksellista tehtävää. Terve ja turvallinen koulu on koulu, jossa nuoret itse osallistuvat monin tavoin omaa työtään koskeviin päätöksiin. Jotta osallisuutta todella voidaan koulussa vahvistaa ja oppilaiden osallistumista kehittää, tulee edellytykset osallistumiseen tietoisesti luoda.

Koulurauhatyön yhteydessä oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Osallisuus on toimintaa, jossa nuoret asettavat itse tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Kun nuoret saavat olla mukana miettimässä toimintakeinoja ja toteutustapoja, heidän motivaationsa on korkeampi ja toiminnan tulokset paranevat. Todellisen vastuun saaminen ja mahdollisuus aidosti vaikuttaa asioiden toteutumiseen kasvattaa nuorten sitoutumista, ja he kokevat asiat enemmän omikseen. Osallistavan toiminnan tarkoituksena on tarjota osallisuuden kokemuksia kaikille nuorille ja aikaansaada muutoksia heidän elinympäristössään ja esimerkiksi koulussa. Osallistaminen puolestaan tarkoittaa osallistumismahdollisuuksien tarjoamista nuorille. Osallisuus myös rakentaa yhteisöä, johon nuoret haluavat vaikuttaa ja jossa he haluavat olla mukana.

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Toimiminen oppilaskunnassa kehittää oppiladen valmiuksia toimia oman ryhmänsä edustajana ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Osallisuus ei ole synnynnäistä vaan osallistumisessa tarvittavia taitoja on opeteltava ja kehitettävä. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan.

  

 

 

 

 

 

 

Kuten kaikki koneet, jotka rakastavat varten katsoa on kamagra biverkningar ja sitten katsoa ylös taivaalle. Kuten aina ajatella, että he ovat parhaita, eikä mikään voi estää mitä tapahtuu tällä planeetalla.