• Image 01

Suomeksi / På svenska

Yhteistyö poliisin kanssa


 

”Aina on aika olla avoin ja oikeudenmukainen, ratsupoliisi_nettiin


aina on mahdollisuus olla asiallinen omassa vuoropuhelussa,

aina on aika ryhtyä toimimaan yhdessä!”

 

Poliisi on tukemassa jokaisen vastuunottamista omasta käyttäytymisestä. Kaiken poliisitoiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä ja vähentää järjestyshäiriöitä ja rikollisuutta.

Koulupoliisi on henkilö, joka tukee kouluyhteisöä ja sen rehtoria turvallisuustyössä, jonka tarkoituksena on suojella oppilaita kaikelta kiusaamiselta, häirinnältä ja jopa suoranaiselta väkivallalta koulutyön aikana.

Kun yhdessä pystymme pitämään kaikenlaisen epäasiallisen ja laittoman toiminnan vähäisenä, turvallisuus lisääntyy, tunne turvallisuudesta koetaan hyvänä ja meidän kaikkien on hyvä olla ja elää.

Kouluyhteisö rehtorin johdolla ja yhdessä oppilaiden, heidän vanhempien, opettajien ja muun henkilöstön kanssa on eräs tärkeä toimija, jonka kautta poliisi voi ylläpitää ja parantaa yleistä turvallisuutta.

Koulussa, - kuten muussakin arkipäivän elämässä -, on arvokasta panostaa seuraaviin asioihin. Poliisi tekee koulupoliisityötä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 

  • Yhteisöllisyys

Jokainen oppilas on arvokas ja jokainen oppilas on erilainen. Jokainen oppilas on kuin iso sormenjälki: toista samanlaista ei löydy maailmasta!

Kaikki oppilaat ovat erilaisuudesta huolimatta tasavertaisia. Jokaisen tulee hyväksyä sellaista erilaisuutta, mikä on hyväksyttyä yhteisesti sovittujen sääntöjen sisällä.

 

  • Ennalta estävään toimintaan panostaminen

Lähtökohtaisesti jokainen oppilas haluaa hyvää itselleen. Jokainen oppilas toivoo, että häntä kohdellaan hyvin. Kuitenkin toisinaan jokainen meistä myös aiheuttaa omalla toiminnallaan mielipahaa toiselle ja toisinaan jokainen meistä ymmärtää toisen sanomat sanat tai tekemät teot väärin. Jokaisen oppilaan olisi hyvä tunnistaa itsessään tämän mielipahan aiheuttaminen ja mielipahan aiheutuminen. Mielipahasta pitää keskustella aikuisten kanssa ja aikuisella pitää olla aikaa keskustella siitä yhdessä oppilaan kanssa. Kun ”sanotut sanat” ja ”tehdyt teot” ymmärretään ja ne on mielipahaa aiheuttaneissa tapauksissa puhuttu selväksi, jokaisen on helpompi jättää kokemus taakse ja lähteä oppimaan uutta.

 

  • Keskusteluyhteyden luominen

Meillä jokaisella on arkista työn tekemistä. Koulussa oppilailla se on asioiden oppimista. Koulussa ollaan oppimassa. Jokainen meistä on erilainen oppija, kuten meillä jokaisella on erilaiset sormenjäljet. Kaikki koulussa olevat henkilöt ovat tärkeässä roolissa oppimisen onnistumisessa, joten jokaisella pitää turvata työrauha. Työrauhan ylläpitämisessä meillä jokaisella on tärkeä vastuu. Vastuu kuuluu niin oppilailla kuin muille kouluyhteisössä toimiville. Työrauhan säilyttämiseksi kaikista vaaroista ja uhista pitää uskaltaa puhua aikuisten kanssa. Kun edellä mainituista asioista puhutaan, pitää muistaa, ettei mitään pahaa ole vielä tapahtunut. Vaaroista ja uhista puhutaan, jotta niihin pystyttäisiin yhdessä varautumaan ja niitä ennalta estämään. Asiallisen ja totuudenmukaisen tiedon välittämisellä luodaan hyvä keskusteluyhteys ihmisten kesken.

 

  • Ihmisestä välittäminen - varhainen puuttuminen

Kun tiedostat asioita ja havainnoit sekä omia sanoja ja tekojasi, opit samalla tiedostamaan muiden sanoja ja tekoja. Puhumisen ja käyttäytymisen tulee olla asiallista. Epäasialliseen puheeseen ja asiattomaan käyttäytymiseen tulee puuttua välittömästi.

 

Teksti: Komisario Kimmo Kulmala, Varsinais-Suomen poliisilaitos

Kuten kaikki koneet, jotka rakastavat varten katsoa on kamagra biverkningar ja sitten katsoa ylös taivaalle. Kuten aina ajatella, että he ovat parhaita, eikä mikään voi estää mitä tapahtuu tällä planeetalla.