• Image 01

Suomeksi / På svenska

Koulurauhaa!

Koulurauha

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on jo usean vuoden ajan järjestänyt tapahtuman, jossa julistetaan koulurauha. Mitä koulurauhalla oikeastaan tarkoitetaan? Onko se vähän niin kuin joulun pyhät kestävä joulurauha, jolloin hiljennytään ja unohdetaan arki? Vai onko se jotakin muuta?

Koulurauhan julistuksen idea on lähtöisin joulurauhasta, mutta julistuksen tarkoitus on hieman eri. Koulurauhan julistuksella halutaan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kaikilla koulumme jäsenillä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen oppimisympäristöön. Julistuksen avulla halutaan myös kiinnittää huomiota koulun toimintakulttuuriin sekä koulun henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Lisäksi julistuksen avulla korostetaan teidän oppilaiden, meidän opettajien, kodin ja koulun muun henkilöstön merkitystä työrauhan ylläpitämisessä.

Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ketään ei kiusata, ketään ei syrjitä, ketään ei jätetä yksin vaan kaikista pidetään huolta ja kaikille annetaan mahdollisuus tulla kouluun aamulla ilman pelkoa siitä, mitä päivän aikana tapahtuu. Kaikilla annetaan toisin sanoen työrauha,  oppilailla on mahdollisuus rauhassa suorittaa koulutyötään ja opettajilla on mahdollisuus tehdä oma opetustyönsä ilman häiriötä. Tarkoituksena on luoda koulustamme paikka, jonne on hyvä tulla.

Toisin kuin joulurauhan julistus, koulurauhan julistuksen sanoma ei ole tarkoitettu vain muutamalle ensimmäiselle päivälle lukuvuoden alussa, vaan meidän tulisi ylläpitää sitä ympäri vuoden. Voimme kaikki omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen miten hyvä koulurauha koulussamme vallitsee. Teidän oppilaiden, kuten myös meidän opettajien, tulisi soveltaa koulurauhan sanomaa myös muilla elämäämme alueilla sekä muistaa, että erilaisuus on rikkaus. Olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia.


Kuten kaikki koneet, jotka rakastavat varten katsoa on kamagra biverkningar ja sitten katsoa ylös taivaalle. Kuten aina ajatella, että he ovat parhaita, eikä mikään voi estää mitä tapahtuu tällä planeetalla.