• Image 01

Suomeksi / På svenska

Skolfredstävlingen 2017: Alla är lika värdefulla

Målet är att utforma en affisch utifrån skolfredstemat ”Alla är lika värdefulla”. Stilen är fri; affischen kan till exempel vara tecknad eller gjord på dator, men allt är tillåtet. Bidragen lämnas in elektroniskt. Om affischen gjorts på papper räcker det bra med ett digitalt foto av den. Tävlingstiden är 15.1–31.3.2017.

Skolfredstävlingen är uppdelad i två tävlingsklasser:

  1. årskurs 1–6
  2. årskurs 7–10.

Eftersom syftet med tävlingen är att främja samarbete och gemensamt idéskapande måste allt arbete ske i grupp. Grupperna kan se ut på många sätt bara de består av elever från samma skola: en klass, en grupp elever från en klass, en läroämnesgrupp, yngre elever och deras fadderelever, en vänelevsgrupp etc. Varje grupp måste bestå av minst sex elever, men däremot finns det ingen övre gräns för antalet gruppmedlemmar.

Vinnarna utses av en jury bestående av både elever och representanter för organisationerna som koordinerar Skolfredsprogrammet. I vardera tävlingsklassen är första pris ett stipendium på 500 euro som vinnarna kan använda till att göra något roligt tillsammans. Resultatet utlyses 28.4.2017 på Skolfredens webbplats, och vinnarna kontaktas också direkt. Den vinnande gruppen har alltså hela maj på sig att hitta på något roligt att göra för pengarna.

Bidragen lämnas in elektroniskt på webblankett. Vid inlämningen anges skolans namn, elevernas namn och en vuxen handledares kontaktuppgifter för att vi ska kunna kontakta er vid eventuellt besked om finalplats. Bidraget kan laddas upp i allmänt förekommande filformat (t.ex. pdf, jpg, gif, png).

I vardera tävlingsklassen läggs tio bidrag upp på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats Nuortennetti. Där kan besökarna rösta fram sin favorit, och ett stipendium på 100 euro delas ut till vinnarna.

Lämna in  tävlingsbidragen