• Image 01

Suomeksi / På svenska

Tävlingar

I samband med skolfreden har man redan i flera års tid ordnat en riksomfattande tävling som vill få eleverna att fundera på hur man kan förebygga mobbning och vad en god atmosfär i skolan har för betydelse. Med hjälp av tävlingarna har man velat väcka diskussion kring hur man på olika sätt kan skapa trivsel och trygghet i skolan och på vilket sätt eleverna själva bär ansvaret för en god atmosfär i skolanSarjakuvakilpailun_raati

Den traditionella skolfredstävlingen har än en gång börjat. Tävlingstiden är 15.1–31.3.2017. 
Årets uppgift är att utforma en affisch utifrån skolfredstemat ”Alla är lika värdefulla”.

Affischtävlingen är uppdelad i två tävlingsklasser, en för årskurserna 1–6, en för årskurserna 7–10. Arbetet sker inom den egna skolan i grupper på minst sex elever: en klass, en läroämnesgrupp, en vänelevsgrupp etc. Valet är ert – rita, måla, gör collage eller kanske fotografera!
Bidragen lämnas in elektroniskt. 
I vardera tävlingsklassen är första pris ett stipendium på 500 euro med vilket vinnarna kan göra något roligt tillsammans.

Se noggrannare tävlingsregler.