• Image 01

Suomeksi / På svenska

  • Skolfreden 2016-2017

Skolfreden 2016–2017

Skolfreden för läsåret 2016−2017 utlyses i Seinäjoki den 23 augusti 2016. 

Utöver den nationella tillställningen i Seinäjoki ordnar skolor och kommuner egna evenemang runt om i Finland.

Temat i år är "Alla är lika värdefulla". Syftet med Skolfreden är att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.

Utlysningsceremonin kommer att finnas tillgänglig i direktsändning på www.skolfreden.fi.