• Image 01

Suomeksi / På svenska

  • Skolfreden 2017-2018

Skolfreden 2017–2018

Skolfreden för läsåret 2016−2017 utlystes i Helsingfors den 24 augusti 2017. 

Utöver den nationella tillställningen i Helsingfors ordnar skolor och kommuner egna evenemang runt om i Finland.

Temat i år är "Alla är lika värdefulla". Syftet med Skolfreden är att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.

Utlysningsceremonin kommer att finnas tillgänglig i direktsändning på www.skolfreden.fi.

Temat för årets Skolfred ”Rätt att drömma, rätt att vara den du är” uppmuntrar skolor att stärka elevernas egen verksamhet i arbetet mot mobbning och diskriminering.