• Image 01

Suomeksi / På svenska

  • Ingångssida

Dagisfred påminner att alla barn ska ha rätt att gå i ett tryggt daghem

Dagisfred web huvudbildDagisfred ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om att alla barn ska ha rätt att gå i ett tryggt och trivsamt daghem. Alla ska få känna sig värdefulla och respekterade på daghemmet. Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder.

Daghemmen är i nyckelposition då det handlar om att stärka barns relationer till varandra. Konceptet Dagisfred ska ytterligare stärka daghemmens arbete med respekt, delaktighet och trygghet.

Läs mer