• Image 01

Suomeksi / På svenska

Idéer för det nya läsåret

 Eleverna i Helsingfors skolfredsarbetsgrupp har utarbetat ett Skolfredsträd med tillhörande uppgifter. Skolfredsträdets frukter står för olika uppgifter med anknytning till vänlighet, omtanke, respektfullt bemötande och gemensamt engagemang för ett gott skolfredsår. Alla trivs i en skola där var och en blir vänligt bemött som person och frimodigt kan sträcka sig mot sina drömmar.Kuva nettisivulle

Bygg därför ett skolfredsträd genom att utföra de uppgifter frukterna står för! 

Skolfredsträdets äpplen är indelade i fyra teman:

1. Bemöt
2. Visa omtanke
3. Våga
4. Påverka

Ta del av fler tips om Skolfredsträdet