• Image 01

Suomeksi / På svenska

Alla är lika värdefulla!

Stop kappale

Skolfred för alla skolor i Finland utlyses i Seinäjoki 23.8.2016 kl 9.30-10.30.

Här kan du följa med skolfreds
evenemanget i direktsändning:
 https://www.youtube.com/channel/UCtDh6KIZUlCN7XGJHlTYZAw 

Temat i år är "Alla är lika värdefulla". Valet bygger på tanken om att vi alla är olika och att detta ska ses som en rikedom. Mångfalden måste skall uppskattas och respekteras, och eleverna har velat lyfta fram att alla människor ska få bli hyggligt bemötta oberoende av olikheterna. Syftet med Skolfreden är att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.

Skolfreden utlyses på Seinäjoki Areena 23.8.2016 kl. 9.30–10.30. Utlysningsceremonin kommer att strömmas på www.skolfreden.fi.

Skolfredsdeklaration