• Image 01

Suomeksi / På svenska

Idéer för det nya läsåret

Denna verksamhetsguide innehåller idéer och tips för skolfredsarbetet under det nya läsåret. Syftet med aktiviteterna är att
främja elevernas delaktighet i arbetet för ökat välbefinnande inom skolgemenskapen.

Verksamhetshandbok för skolfreden 2016-2017