• Image 01

Suomeksi / På svenska

  • Ingångssida

Alla är lika värdefulla!

Stop kappale

Skolfreden för skolåret 2016-2017 utlyses i Kouvola 23.8.2016.

Temat i år är "Alla är lika värdefulla". Syftet med Skolfreden är att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.

Skolfreden utlyses på Seinäjoki Areena 23.8.2016 kl. 9.30–10.30. Utlysningsceremonin kommer att strömmas på www.skolfreden.fi.

Skolfredsdeklaration

Dagisfred påminner att alla barn ska ha rätt att gå i ett tryggt daghem

Dagisfred web huvudbildDagisfred ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om att alla barn ska ha rätt att gå i ett tryggt och trivsamt daghem. Alla ska få känna sig värdefulla och respekterade på daghemmet. Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder.

Daghemmen är i nyckelposition då det handlar om att stärka barns relationer till varandra. Konceptet Dagisfred ska ytterligare stärka daghemmens arbete med respekt, delaktighet och trygghet.

Läs mer