• Image 01

Suomeksi / På svenska

Ideoita Eskarirauhan julistustapahtumaan

Päiväkotirauhan julistaminen toimintakauden alussa on hyvä tapa käynnistää lasten, vanhempien ja työyhteisön ammattilaisten kesken kiusaamista ehkäisevä ja kaverisuhteita vahvistava työ. Julistuksen avulla muistutetaan, että kaikkien lasten tulee saada tuntea olevansa arvokkaita ja tärkeitä ryhmän jäseniä. Eskari- ja päiväkotirauhatapahtumassa juhlitaan uuden toimintavuoden alkamista. Juhlassa esitetään lasten itsensä laatima Eskarirauhan julistus, joka voi olla teksti, kuva tai muu tuotos. Julistuksen teema käsittelee yhdessä lasten kanssa valittua teemaa.

Päiväkotirauhan julistustapahtuman voi järjestää monella tavalla. Tärkeintä on, että lasten osallisuus ja omat ideat näkyvät julistustapahtumassa.

Eskarirauha-työtä piloteineissa päiväkodeissa Helsingissä järjestettiin monenlaisia tapahtumia, joiden kautta eskarirauha julistettiin. Oheiset ideat on koottu pilottipäiväkotien toteuttamista tapahtumista: 

Eskarirauha-juhla iltapäivällä päiväkodin pihalla:

Tapahtumaan voi kutsua vanhemmat ja sisarukset mukaan, ohjelmassa eskarirauhan julistamisen lisäksi toimintarasteja, joissa pohditaan hyvää kaveruutta sekä yhteinen ongintapiste, jossa lapset ja vanhemmat saivat onkia itselleen jonkin hyvän teon tehtäväksi

Metsäretki, jossa keskityttiin ystävyyden pohtimiseen

Henkilökunta kuvasi retken ja vanhemmat kutsuttiin katsomaan valokuvanäyttelyä

Eskarirauha-juhla omassa ryhmässä

Oman eskarirauha-laulun ideointi tutun lastenlaulun säveleen
Eskarilaiset voivat käydä julistamassa päiväkotirauhaa myös muissa ryhmissä.